2020

Cat and Sakura

2019

Karajishi

2019

Myoken Bosatsu

2019

Karajishi

2018

Hannya

2018

Dragon

2018

Hannya

2017

Tibetan Skull and Lotus

2017

Lotus

2015

Hannya and Chrysanthemum

2015

Karajishi

2015

Skull and Jewel and Chrysanthemum

2015

Phoenix and Hannya

2015

Tanuki and Paper Dog

2014

Tiger

2014

Skull

2014

Hannya

2014

Karajishi

2013

Karajishi