Back

2019

Raijin and Dragon

2019

Uesugi Kenshin

2019

Crane and Peony

2019

Phoenix

2019

Syaka Muni

2019

Jizo Bosatsu

2019

Happi Benzaiten

2018

Pledge of Amaterasu and Susanoo

2018

Kawanakajima

2018

Aka Syaka

2018

Takeda Shingen

2016

RINNE

2016

Tennyo

2016

Bishamonten

2016

Eleven Headed Kannon

2016

Raijin Fujin

2014

Tiger

2013

Hannya

2013

Modoribashi

2013

Modoribashi

2013

Nyoirin Kannon

2013

Phoenix

2012

Tamamonomae

2012

Ashura

2011

Jigoku Dayu

2011

Tomomori

2011

Skull

2011

Phoenix and Skull

2011

Fugen Bosatsu

2009

Kitsunebi

2009

Minamoto no Yorimitsu Shuten-doji

2009

Yaoya Oshichi

2008

Hannya

2008

Dragon

2008

Dancing Skeletons

2008

Phoenix

2007

Mahakara

2006

Dragon

2006

Takasho

2006

Danshichi

Front

2020

Chakra Lotus

2019

Cats

2017

Amida Nyorai

2017

Dakiniten

2016

Dragon and Hannya

2016

Fudo Myoou

2015

Skull

2014

Syouki

2014

Hanya and Kiyohime

2014

Ghost

2012

Sanzon

2010

Hannya

Arm

2020

Hannya and Ryo no Onna

2020

Phoenix and Bakeneko

2019

Rising Dragon

2019

Mandarin duck and Camellia

2019

Phoenix and Sakura

2019

Kannon Bosatsu

2019

Maneki Neko “Tsuki” and Chrysanthemum

2019

Dragon Fish

2018

Fox and Sakura

2018

Tiger

2018

Kannon Bosatsu

2018

Jigoku Dayuu

2018

Dragon and Lotus

2018

Hawks

2018

Tibetan Skull and Dragon and Sakura

2018

Raijin and Hannya

2018

Dragon Fish

2017

Kannon and Phoenix

2017

Takara Zukushi

2017

Cat and Chrysanthemum

2017

Hannya

2017

Tennyo and Chrysanthemum

2017

Fox and Maple

2017

Hannya and Koi and Snake

2016

Snake and Peony

2016

Maneki Neko and Chrysanthemum

2016

Rakshasa and Jewel

2016

Freedom

2016

Phoenix

2016

Tiger and Sakura

2015

Sparrow and Peony

2015

Hannya and Snake and Sakura

2015

Rabbit and Sakura

2015

Phoenix

2015

Skull and Koi and Sakura

2015

Phoenix

2015

Hannya and Maple

2015

Crane and Flames

2015

Phoenix and Sakura

2015

Dragon

2015

Phoenix

2015

Tanuki and Paper Dog

2015

Maneki neko and Chrysanthemum and Lion

2015

Brahma

2015

Monju Bosatsu

2015

Dragon and Sakura

2014

Hannya and Goldfish and Chrysanthemum

2014

Ghost and Chrysanthemum

2014

God of Water "Suiten"

2014

Hannya and Snake

2014

Toryumon and Sakura

2014

Fugen Bosatsu

2014

Peacock

2013

Hannya and Chrysanthemum

2013

Dragon and Sakura

2012

Hotei and Fukurokujyu

2012

Koi and Lotus and Wave

2012

Rabbit

2012

Phoenix

2012

Phoenix

2011

Sparrow

2011

Dragon

2011

Zao Gongen

2011

Monjyu Bosatsu

2011

Fudo Myoo

2010

Fudo Myoo and Dragon

2010

Koi to Icyo

2009

Kitsunebi

Leg

2019

Kannon Bosatsu and Tiger

2019

Kitty and Sparrow

2019

Yamamoto Kansuke

2018

Sparrow

2018

Dragon

2018

Karajishi and Ghost

2017

Maneki Neko and Sakura and Skull

2016

God of Knowledge

2016

Hanya and Snake and Chrysanthemum

2016

Koi

2015

Nyoirin Kannon and Kisshoten

2015

Izuna Gongen

2015

Ghost and Kannon

2014

Rooster and White Snake

2012

Fox

2012

Bishamonten

2012

Camellia and Skull

2012

Hannya and Tsubaki

2011

Dragon

Other

2020

Cat and Sakura

2019

Karajishi

2019

Myoken Bosatsu

2019

Karajishi

2018

Hannya

2018

Dragon

2018

Hannya

2017

Tibetan Skull and Lotus

2017

Lotus

2015

Hannya and Chrysanthemum

2015

Karajishi

2015

Skull and Jewel and Chrysanthemum

2015

Phoenix and Hannya

2015

Tanuki and Paper Dog

2014

Skull

2014

Karajishi

2014

Tiger

2014

Hannya

2013

Karajishi

Full Body

2011

Dragon and Dousetsu

2010

Cyojyun and Four Guardians

2008

Phoenix and Angel and Peony and Dragon

2008

Eleven-faced Kannon and Fudo Myoo